Medianet

Automotive

În industria automotive, orientarea spre viitor impune dezvoltarea continuă de noi concepte și optimizarea tuturor proceselor de business.

De asemenea, globalizarea în continuă creștere produce o distanțare tot mai mare de procesele de business tradiționale, atât la nivel de design, fabricație, vânzări și logistică, precum și în ceea ce privește convergența dintre tehnologiile informației și comunicațiilor și optimizarea proceselor.

 

Provocările specifice industriei:

  • Cerințele pieței și clienților pe fiecare produs în parte se schimbă continuu, ceea ce duce la creșterea complexității proceselor de producție și odată cu ele a costurilor;
  • Odată cu scăderea tot mai tapidă a ciclului de viață al produselor, se impune ca dezvoltarea, producția și logistica să fie tot mai bine integrate;
  • Flotele IT eterogene și costurile de întreținere ridicate pentru sistemele vechi generează costuri cu IT-ul inutile și în continuă creștere;
  • Fluctuațiile puternice și rapide la nivelul vânzărilor impun flexibilitate tot mai mare la nivelul producției;
  • Planificarea, implementarea, controlul și îmbunătățirea proceselor și resurselor majore de producție necesită implementarea metodică a unei “fabrici digitale”, incluzând aici  echipamente bazate pe IT pentru o decizionare de management bine-fondată;
  • Comfortul și siguranța fiind atribute tot mai urmărite de clienții de automobile, se impune creșterea investițiilor în electronică, și deci și în soluții și aplicații software.

 

Soluții propuse

Prin parteneriatele construite cu vendorii de hardware IT și prin soluțiile software dezvoltate de aceștia și în cadrul grupului Medianet, ne-am sporit expertiza şi capacitatea de a răspunde solicitărilor din acest sector, oferind pachete și produse, servicii și soluții dedicate acestui sector și fiecărui client în parte, cu rezultate la nivel de timp și costuri.

Clienților noștri din sectorul automotive le punem la dispoziție soluții hardware și software menite să le susțină și faciliteze munca în:

–          automatizarea și managementul proceselor de producție – echipamente IT durabile dedicate mediului industrial, aplicații software dezvoltate sau customizate pe nevoile particulare ale industriei și clientului;
–          gestionarea informației în cadrul diferitelor procese de producție și distribuție;
–          salvarea și securizarea informațiilor despre activitatea curentă, cu back-up permanent – virtualizare și disaster recovery;
–          managementul activităților de printing din cadrul companiei – soluții de printing;
–          etichetarea și gestionarea produselor – soluții Auto ID;
–          accesul pe smartphone la informațiile și aplicațiile din firmă, securizat și customizat pe nevoile fiecărui utilizator – Mob-IO și Mobile Device Management.