Medianet

Finante – Banci

Datorită proceselor interne ce presupun tehnologie informațională de ultimă oră stabilă și criptată, pentru bănci şi companiile de asigurări serviciile IT sunt absolut indispensabile. Soluţiile şi sistemele IT din cadrul organizațiilor financiar-bancare trebuie să se conformeze normelor legislative şi în special cerinţelor pentru securitate şi flexibilitate.

 

Provocările specifice industriei:

  • Schimbările legislative la nivel local și internațional impun adaptarea tehnologică continuă în cadrul instituțiilor din sectorul financiar-bancar;
  • Globalizarea aduce cu ea noi provocări, impunând instituțiilor financiar-bancare să dedice resurse suplimentare înțelegerii nevoilor clienților și să reevalueze periodic valoarea produselor lor și rezultatele promovării acestora, pentru a se asigura că rămân competitive în noul mediu de business;
  • Dezvoltarea continuă a pieței amenințărilor informatice are ca rezultat modelarea continuă a pieței serviciilor financiare;
  • Concurența tot mai mare venită din direcții atipice, obligă furnizorii de servicii financiare să-și regândească constant modelul de afaceri, oferind diferențiatori competitivi în întregul proces în care clientul utilizează serviciile sale;
  • Schimbările tehnologiile continue aduc cu ele schimbări majore în infrastructură, la care instituțiile financiar-bancare sunt obligate să se adapteze.

 

Soluții propuse

Organizarea operațiunilor sau sistemelor IT din cadrul unor entități sau zone geografice distincte, externalizarea anumitor activități (gen IT-ul) și îmbunătățirea instrumentelor și cadrului de gestionare a riscurilor sunt doar câteva dintre sectoarele în care instituțiile financiare pot găsi pârghiile pentru a ajunge la excelență.

Iar noi, prin parteneriatele construite cu vendorii de hardware IT și prin soluțiile software dezvoltate, ne-am sporit expertiza şi capacitatea de a răspunde solicitărilor din acest sector si putem sprijini aceste demersuri, oferind pachete și produse, servicii și soluții dedicate acestui sector și fiecărui client în parte.

Clienților noștri din sectorul financiar le punem la dispoziție soluții hardware și software menite să le susțină și faciliteze munca în:
–          managementul relației cu clientul – infochioșcuri, sisteme de scanare facturi (Auto ID);
–          salvarea și securizarea informațiilor despre clienți, cu back-up permanent – virtualizare și disaster recovery;
–          accesul la previziunile de vânzări, vânzările realizate și rapoartele financiare inclusiv de pe dispozitivele mobile, securizat și customizat pe nevoile fiecărui utilizator (Mob-IO);
–          tipărirea, scanarea și copierea documentelor într-un mod eficient și cu control asupra costurilor și proprietății – echipamente de printing, consumabile (originale și compatibile) și birotică, contracte de service pentru flota de printing și soluții avansate de printing;
–          evaluarea situației financiare a clientului și încadrarea în limite de credit – aplicații software dezvoltate la cerere, de Qualteh;
–          solutii complexe de arhivare electronică de documente prin organizarea optimă a arhivelor fizice din dotarea instituțiilor financiare și a societăților de asigurări;
–          dezvoltarea de platforme destinate plăților electronice folosind resursele tehnologiilor mobile actuale: smartphone-uri, NFC, mobile-money.

Prin valorificarea modelului nostru de afaceri scalabil, a cunoștințelor extinse despre industrie și a competențelor tehnice, vă putem ajuta să fiți în pas cu tendințele emergente, în timp ce vă creștem capacitățile de transformare, gestionare și inovare.