Medianet

Regulament Campanie Lenovo

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE “Vara asta, esti bonusat si premiat cu Lenovo!”, CU TOMBOLĂ

organizată de S.C. M&M Medianet COM S.R.L.

(perioada: 1 iulie – 31 august 2013)

 

Art. 1 – Organizator

1.1. Organizatorul campaniei promoționale “Vara asta, esti bonusat si premiat cu Lenovo!” (denumită în continuare „Campania”) este S.C. M&M Medianet COM S.R.L., cu sediul în Caransebeș, Str. General M. Trapșa, nr. 40, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J11/100/1998, cod fiscal RO10442840

denumită în continuare ”Organizatorul”

1.2. Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este

obligatoriu pentru toți participanții.

1.3. Prin participarea la această campanie, se prezumă cunoașterea regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 – Durata și locul de desfășurare a Campaniei

2.1.Campania este organizată și desfășurată în magazinele Organizatorului din Caransebes si Lugoj Campania va începe pe data de 1 iulie 2013, ora 09:00:01 și va dura până la 31 august 2013, ora 17:59:00.

Art. 3 – Regulamentul oficial al Campaniei

3.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a concursului, în oricare dintre următoarele modalități:

– în format electronic, prin accesarea website-ului www.m8m.ro

– în magazinele Organizatorului din Caransebeș si Lugoj.

3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfașurarea Promoției. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale și vor fi comunicate către public prin publicarea pe website-ul www.m8m.ro

Art. 4 – Dreptul de participare

4.1. Pot participa la campanie:

– toate persoanele fizice cu vârsta peste 18 ani, rezidente în România;

– toate persoanele juridice cu activități pe teritoriul României.

Aceștia se vor numi în continuare ”Participanți”.

Art. 5 – Produsele participante

5.1. Produsele participante în campanie sunt laptop-urile Lenovo incluse in promotie, în limita stocului disponibil.

Art. 6 – Mecanismul desfășurării Campaniei

6.1. În perioada 01.07.2013 – 31.08.2013, participanții (persoane fizice sau juridice ce îndeplinesc condițiile articolului 4 din acest Regulament) care achizitioneaza de la Organizator un laptop Lenovo inclus în campanie, vor primi in magazine un talon de participare la tombola din data de 02.09.2013, ce are ca premii doua camera video HP T200 Full HD.

6.2. Talonul completat de către Participant cu datele acestuia va fi depus intr-unul din magazinele Medianet (Caransebes/ Lugoj) pentru extragerea din 02.09.2013

Art. 7 – Valoarea premiilor Tombolei

6.1. Valoarea celor două camera video HP T200 Full HD, ce constituie premii în cadrul tombolei din 02.09.2013, se ridică la 1200 lei (taxe incluse)

Art. 8 – Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizatori și Participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

Art. 9 – Încetarea campaniei

Prezenta campanie poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forța majoră conform legislației în vigoare sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea campaniei să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect sau alocare de costuri suplimentare.

Art. 10 – Regulamentul Campaniei

Regulamentul campaniei “Vara asta, esti bonusat si premiat cu Lenovo!” și produsele incluse în campaniei se regăsesc pe site-ul www.m8m.ro și în magazinele organizatorului.

Participarea la această campanie promoțională implică obligativitatea respectării tuturor prevederilor prezentului Regulament.

 

Companie organizatoare,
S.C. M&M MEDIANET COM S.R.L.

Data,

01.07.2013