Medianet

Virtualizare

Virtualizare1În mediul economic actual, departamentele IT din companiile de pretutindeni sunt supuse unor presiuni uriașe în scopul scăderii costurilor, dar și alinierii la cerințele de business tot mai ridicate ale organizației. În aceste condiții, lipsa spațiului fizic pentru echipamente, consumul ridicat de energie, costurile ridicate de întreținere și mentenanță devin bariere pentru orice manager IT.

Soluția la aceste probleme o aduce virtualizarea, tehnologie ce partajează și alocă resursele hardware ale unui server pe mai multe ”mașini virtuale”, permițând astfel o rată de utilizare medie a resurselor fizice de cca 10 ori mai mare. Simplist spus, prin virtualizare hardware-ul se transformă în software și se crează posibilitatea rulării simultane a mai multor sisteme de operare și aplicații pe un singur server fizic.

 

Companiile adresate:

Virtualizarea este adresată companiilor care doresc sa reducă costuri, să simplifice procesele operaționale, să își înceapă activitatea sau să se extindă, să reducă riscuri legate de protecția datelor și a informațiilor backup & disaster recovery, să îmbunătățească securitatea, sau companiilor care doresc sa devină mai profitabile și mai flexibile, adaptabile pe o piață din ce în ce mai dificilă și mai dinamică.

Datorită beneficiilor și avantajelor clare pe care le prezintă, virtualizarea este din ce în ce mai rapid adoptată de către toate tipurile de companii, indiferent de mărimea lor (mari, mijlocii sau mici). 

 

Beneficiile companiei dumneavoastră

Indiferent că ne referim la servere, staţii sau aplicaţii, virtualizarea aduce beneficii importante companiilor legate de:

  • Reducerea cu până la 50% a investițiilor în hardware și cu până la 80% a cheltuielilor operaţionale cu acestea (spaţiu datacenter, energie electrică, etc.);
  • Câștiguri substanțiale de spațiu
  • Investiții reduse în resurse de monitorizare și administrare a DataCenter-ului
  • Scăderea timpilor de nefuncționare și îmbunătățirea gradului de recuperare a datelor în caz de catastrofe
  • Reducerea cu 70% a timpului necesar pentru instalare, administrare și mentenanță hardware
  • Flexibilitate mult mai mare a infrastructurii, ce  se poate alinia rapid nevoilor de business în continuă mișcare
  • Simplificarea proceselor de backup/ restore, inclusiv in proiecte de disaster recovery
  • Amortizare rapidă a investiției

Compania noastră pune la dispoziția clienților servicii de consultanță, evaluare, proiectare și implementare a serviciilor de virtualizare transformând “efortul“ virtualizării și simplificând procesul astfel încât partenerii noștrii să beneficieze de maximum de avantaje posibile cu minimum de costuri și timp pierdut.