Medianet

Invatamant

Știm prea bine că învățământul a evoluat semnificativ în ultimii ani, atât datorită cererilor de pe piața forței de muncă, a aderarării la UE și alinierii la standardele învățământului internațional, și a evoluției tehnologiei. În același timp, oferta educațională s-a extins considerabil, odată cu apariția instituțiilor private.

 

Provocările specifice industriei:

  • Presiunile bugetare la nivelul resurselor de personal și materiale;
  • Accesul elevilor/ studenților la tehnologie informațională de ultimă oră crește continuu așteptările acestora de la modul de primire și asimilare a informației, ceea ce face de înțeles reticența noilor generații la tehnicile tradiționale de predare practicate încă în școli;
  • Apariția unor noi materii de curs (cursuri și laboratoare de informatică) în portofoliul școlilor și impunerea interactivității în cazul materiilor vechi (filme de prezentare, materialul de curs în format electronic);
  • Concurența pe piața de profil, de la apariția sistemului de învățământ privat, a „after school”-urilor și sistemelor de burse din străinătate, la care elevii și studenții români au acces tot mai ușor.

 

Soluții propuse

Datorită colaborărilor noastre de atâția ani, parteneriatelor cultivate de-a lungul timpului și portofoliului de produse și servicii IT dezvoltate, sprijinim instituțiile de învățământ punându-le la dispoziție soluții hardware și software în concordanță cu nevoile lor și provocările cu care se confruntă:

–          sisteme de calcul pentru sălile de clasă și pentru administrativ – PC-uri desktop, laptop-uri;
–          predare interactivă – laptop-uri, tablete, videoproiectoare și ecrane de proiecție, pointer-e, table inteligente;
–          salvarea și securizarea informațiilor despre cursanți și profesori, cu back-up permanent – virtualizare și disaster recovery;
–          tipărirea, scanarea și copierea documentelor într-un mod eficient și cu control asupra costurilor și proprietății – echipamente de printing, consumabile (originale și compatibile) și birotică, contracte de service pentru flota de printing și soluții avansate de printing;
–          comunicare local și la distanță – soluții hardware și software de Comunicații Unificate (teleprezență, videoconferință etc.)
–          corectare inteligentă a testelor grilă – Kyochera Teaching Assistant, un soft ce genereaza automat nota la testele grilă scanate pe orice echipament Kyocera;
–          accesarea orarului de cursuri și examene și a situației școlare, de către elevi/ studenți și părinți, pe dispozitivele mobile – aplicații mobile dezvoltate de Qualteh, la cerere.

Despre oricare dintre aceste soluții am vorbi, creșterea gradului de interactivitate a proceselor educaționale și utilizarea internetului sunt astăzi esențiale în formarea pentru performanță a noilor generații.