Medianet

Regulament campanie “Rabla”

organizată de S.C. M&M Medianet COM S.R.L. și NCT Belarn Internațional

(perioada: 29 aprilie – 31 mai 2013)

 

Art. 1 – Organizatori

1.1. Organizatorii campaniei promoționale “RABLA” (denumită în continuare „Campania”) sunt:

S.C. M&M Medianet COM S.R.L., cu sediul în Caransebeș, Str. General M. Trapșa, nr. 40, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J11/100/1998, cod fiscal RO10442840

și

NCT Belarn Internațional, cu sediul social în Reșița, str. Ion Corvin, Bl. 4, sc. 2, ap. 15, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J11/913/2008, cod fiscal RO24731482

denumiți în continuare ”Organizatorii”

1.2. Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este

obligatoriu pentru toți participanții.

1.3. Prin participarea la această campanie, se prezumă cunoașterea regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

 

Art. 2 – Durata și locul de desfășurare a Campaniei

2.1.Campania este organizată și desfășurată în magazinele Organizatorilor din Caransebes, Lugoj și Reșița. Campania va începe pe data de 29 aprilie 2013, ora 00:00:01 și va dura până la 31 mai 2013, ora 23:59:59.

 

Art. 3 – Regulamentul oficial al Campaniei

3.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a concursului, în oricare dintre următoarele modalități:

– în format electronic, prin accesarea website-urilor www.m8m.ro si www.nctb.ro

– în magazinele Organizatorilor din Caransebeș, Lugoj și Reșita.

3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorilor, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfașurarea Promoției. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale și vor fi comunicate către public prin publicarea pe website-urile www.m8m.ro si www.nctb.ro .

 

Art. 4 – Dreptul de participare

4.1. Pot participa la campanie:

– toate persoanele fizice cu vârsta peste 18 ani, rezidente în România;

– toate persoanele juridice cu activități pe teritoriul României.

Aceștia se vor numi în continuare ”Participanți”.

4.2. Nu pot participa la Campanie angajații companiilor S.C. M&M Medianet COM S.R.L. și NCT Belarn Internațional.

 

Art. 5 – Produsele participante și cuantumul primei de casare

5.1. Produsele participante în campanie sunt sistemele de tip desktop și laptop uzate, denumite in continuare ”Rabla”. PC uzat este considerat orice PC (desktop sau laptop) funcțional sau nefuncțional. Cerința minimă este ca PC-ul ”Rablă” să aibă carcasă și placă de bază. La PC-urile uzate prezentate de către client se va verifica existența acestor componente și nu vor fi eligibile PC-urile care nu îndeplinesc această condiție.

5.2. Fiecare ”Rablă” adusă de client în magazinele organizatorilor este evaluată la valoarea fixă de 150 Ron (TVAinclus) și constituie reducere la achiziția unui produs nou achiziționat (numite în continuare ”Produse participante”), din cele incluse în campanie: menționate în pliantele promoționale emise de organizatori și semnalizate la raft în magazinele organizatorilor. Nu se pot cuantifica mai multe prime de casare la achizitia unui singur Produs Participant.

5.3. În cazul în care organizatorii nu au în magazin produsul dorit de client, acesta va primi în schimbul ”Rablei” un voucher în valoare de 150 lei (TVA inclus), pe care îl va putea folosi pe perioada campaniei, pentru Produsele Participante. Voucherele sunt transmisibile către terți și folosite de către aceștia în magazinele Organizatorilor. Voucherele nu vor fi înlocuite de către Organizatori cu contravaloarea în bani a acestora ori cu un alt bun sau serviciu ce nu este Produs Participant.

5.6. După data încheierii campaniei promoționale, voucherele participante își pierd acestă valoare, Organizatorii nemaiavând nicio responsabilitate și nemaiasumându-și nicio obligație în legătură cu nicio circumstanță care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualității ori continuării campaniei promoționale.

 

Art. 6 – Mecanismul desfășurării Campaniei

(1) În perioada 29.04.2013 – 31.05.2013, participanții (persoane fizice sau juridice ce îndeplinesc condițiile articolului 4 din acest Regulament) care dețin un PC (desktop/ laptop) uzat, nefuncțional, dar care să aibă minim carcasa și placa de bază (conform punctului 5.1. din Regulament) vor putea beneficia de o reducere de 150 Lei la un produs ales de acesta din cele incluse în Campanie.

(2) În cazul în care produsul dorit nu este în stoc, Participantul poate lăsa Organizatorilor PC-ul uzat contra unui voucher valoric de 150 Lei pe care îl va putea utiliza ulterior pe perioada Campaniei (conform punctului 5.3 din Regulament).

(3) Organizatorul garantează neutilizarea componentelor din Produsele Rabla în PC-uri noi destinate vânzării. Componentele inutilizabile din produsul Rablă vor fi reciclate, iar cele funcționale vor fi utilizate în configurarea unor sisteme PC destinate a fi donate într-un mod transparent unor persoane fizice sau organizații menționate public.

 

Art. 7 – Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizatori și Participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

 

Art. 8 – Încetarea campaniei

Prezenta campanie poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forța majoră conform legislației în vigoare sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea campaniei să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect sau alocare de costuri suplimentare.

 

Art. 9 – Regulamentul Campaniei

Regulamentul campaniei ”Rabla” și produsele incluse în campaniei se regăsesc pe site-urile www.m8m.ro și www.nctb.ro și în magazinele organizatorilor.

 

Participarea la această campanie promoțională implică obligativitatea respectării tuturor prevederilor prezentului Regulament.

 

Data,

29.04.2013